Lagkappslag

Lagkapper
Anmälan av lag kan ske med antingen faktiskt uppnådda lagkappstider eller med individuellt summerade tider inom kvalperioden. Om kort- och långbanetider blandas gäller kvaltiden i 25:a. Summering av individuella tider görs numera i OCTO anmälan, se manualen. Observera att detta inte ersätter blanketten för lagkappsuppställning som måste lämnas in på plats, se nedan.

Om faktiskt uppnådd lagkappstid används, skriv in tiden, datum när tiden uppnåddes och bassänglängd.

Laguppställningar
Laguppställningarna för första passet lämnas in senast kl. 20.00 dagen innan, därefter lämnas de in senast 30 minuter efter föregående pass slut.

Laguppställningarna ska lämnas in på fastställd blankett där även de deltagande simmarnas tidigare uppnådda tider (efter den 1 januari 2012) på resp. distans angivits och summerats. Öppningstider både individuellt och i lag får användas. Om sådana tider saknas kan en splittid i lag användas med 0,5s tillägg på tiden. Tider på långbana och yardbassäng får omräknas till kortbana. Den summerade tiden används för seedning. Saknar en eller fler simmare en tid på aktuell distans så seedas laget med en nolltid.

För sent inlämnade laguppställningar uttas en avgift på 300 kr.

Laguppställningsblanketter SM JSM 25m pdf

Laguppställningsblanketter SM JSM 25m xlsx