Ackreditering

Hej,

Alla deltagare (även lagsimmare) och ledare skall ha ackreditering till SM/JSM för att kunna delta. Varje ackreditering kostar 100 kr. Dock högst en ledarackreditering per påbörjat fyrtal simmare. Ledarackrediteringar utöver detta kostar 400 kr.

Namn på lagsimmare och ledare som skall ackrediteras skall meddelas VSSF senast onsdagen den 6 november på följande formulär till E-post: kansli@vssf.nu

OBS 1! Inga kort behövs skickas in!

OBS 2! Simmare som deltar individuellt på SM/JSM ackrediteras automatiskt via OCTO anmälningen.

Kostaden för samtliga ackrediteringar faktureras och skall betalas per förfallodag!

MVH VSSF